logo puur san massagesSandra Smith
Willem Alexanderstraat 2
4388 JB Oost-Souburg
tel. nr. 06 124 66 481
K.v.K. 62526324
NIBIG registratie 528732

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en over uitgevoerde behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die van invloed kunnen zijn op uw gezondheidstoestand, zoals woon- en werksituatie, gezinssituatie, hobby’s.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PuurSanMassages verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

PuurSanMassages verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming .

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

PuurSanMassages verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een zo gericht mogelijke behandeling te geven.
 • Administratie, maken afspraken
 • Facturen maken
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van U betaling..

Hoe lang we gegevens bewaren

PuurSanMassages zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren, zoals wettelijk gepaald, een bewaartermijn van 7 jaar voor de facturen en 15 jaar voor de dossiers.

Delen met anderen

PuurSanMassages deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@puursanmassages.nl. PuurSanMassages zal zo snel mogelijk, maar binnen vier werken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PuurSanMassages neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puursanmassages.nl.

terug naar de homepage

 

 

Whatsapp openen
1
Hallo,
Je kunt nu ook via WhatsApp contact met mij opnemen om een vraag te stellen, een afspraak te maken of een cadeaubon te bestellen.
M.v.G. Sandra